Convertidor RS232 - I2C

20080115 – www.binefa.net


1- Esquema del cable convertidor :2- Algunes fotos de la implementació :
Enllaços relacionats :

http://tuxgraphics.org/electronics/200705/article07051.shtml

Especificació del bus I2C (revisió 2.1 Gener 2000)

Especificació del bus I2C (revisió 3.0 Juny 2007)

http://en.wikipedia.org/wiki/I2C